Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Urbanism

COMUNA VULCANA-PANDELE anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița pentru proiectul  ”Realizare santuri betonate si accese laterale pe DJ 712 B in comuna Vulcana-Pandele, judetul Dambovita”

COMUNA VULCANA-PANDELE anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului / nu se supune evaluării adecvate / nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  ”Realizare santuri betonate si accese laterale pe DJ 712 B in comuna Vulcana-Pandele, judetul Dambovita”, propus a se realiza in comuna Vulcana-Pandele, strada Restaurantului si Calea Vulcanei, judet Dambovita.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la  A.P.M. Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, strada Calea Ialomiţei, numarul 1, județul Dâmbovița, în zilele de  luni – vineri, între orele 9.00 – 16.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

COMUNA VULCANA PANDELE, titular al proiectului Extindere rețea de apă in comuna Vulcana Pandele, județul Dâmbovița (strada Principală, DC 139), propus a fi amplasat în comuna Vulcana Pandele, sat Toculești, str. Principală, DC 139, județul Dâmbovița, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Dâmbovița

COMUNA VULCANA PANDELE, titular al proiectului Extindere rețea de apă in comuna Vulcana Pandele, județul Dâmbovița (strada Principală, DC 139), propus a fi amplasat în comuna Vulcana Pandele, sat Toculești, str. Principală, DC 139, județul Dâmbovița, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Dâmbovița nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, nu se supune procedurii de evaluare adecvată și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.  .

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Dâmbovița din Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni – vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdb.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

COMUNA VULCANA-PANDELE anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „REALIZARE SANTURI BETONATE SI ACCESE LATERALE PE DJ 712B IN COMUNA VULCANA-PANDELE, JUDETUL DAMBOVITA”

COMUNA VULCANA-PANDELE anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „REALIZARE SANTURI BETONATE SI ACCESE LATERALE PE DJ 712B IN COMUNA VULCANA-PANDELE, JUDETUL DAMBOVITA” propus a fi amplasat in com. Vulcana-Pandele, sat Vulcana-Pandele str. Restaurantului si sat Gura Vulcanei, str. Calea Vulcanei, judetul Dambovita.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Dambovita la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.mnpm.ro.
Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris sub semnatura si cu datele de identificare, la sediul A.P.M Dambovita, cu sediul in mun. Targoviste, Calea Ialomitei, nr, 1, judetul Dambovita, sau electronic la adresa de e-mail A.P.M. Dambovita: office@apmdb.anpm.ro

Sari la conținut